Excl. BTW: € 8,22 Incl. BTW: € 9,95

Leuker, losser, lichter-kaartjes

‘Wie wil dat nou niet, leuker, losser en lichter leven? Toch is dat lichte leven soms even ver te zoeken. Dan leven we zwaar en serieus en strak. Ik ken dat zelf maar al te goed. Op een dag schudde het leven me wakker. Mijn leven werd even zo zwaar dat ik dacht: zo kan het niet langer! Ik vertraagde, verstilde en verstond ineens mijn diepe behoefte aan lichtheid. Lichtheid hoort echt bij me, zo is mijn ware aard. De lichtheid zelve. Het leven lijkt soms het tegenovergestelde te vragen. Dan krijg je last van serieuzeritis – het syndroom van strakheid en zwaartekwalen. Het leven wordt heus niet oppervlakkig als je licht leeft! In de rust, het zachte, het speelse en losse vind je juist de diepste inzichten. Bovendien is het leven zo veel leuker!’ 
Saskia de Bruin

Verzendkosten 
Voor de verzending vragen we slechts € 5,95. Voor dit bedrag pakken we je bestelling met de grootste zorg in en verzenden we deze via PostNL.

Levertijd
Wanneer je bestelling en betaling bij ons binnen is, wordt je bestelling verwerkt en in de meeste gevallen binnen 2 tot 3 werkdagen geleverd. Dit geldt voor Nederlandse zendingen. Verzendingen buiten Nederland handelen we even snel af, maar de verzending vraagt natuurlijk meer tijd. Heb je met spoed een product nodig of moet je bestelling zeker voor een bepaalde datum in huis zijn, neem dan even contact op, dan zoeken we samen naar een passende oplossing.
 
Retourneren
Een goed gevoel geven of krijgen. Dat is wat wij graag willen als je een cadeautje of product bij Feel Goodies bestelt. Natuurlijk doen we er alles aan om je bestelling in optimale staat bij je af te leveren. Mocht er onverhoopt toch iets mis gaan, dan doen we er alles aan om alsnog met een oplossing te komen. Kijk voor retourneren hier.
1. Feel Goodies garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren producten zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland mits de klant van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Feel Goodies.

3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering tenzij een langere periode uitdrukkelijk is overeengekomen.

4. Indien de te leveren producten niet voldoen aan deze garanties, zal Feel Goodies deze binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door de klant, naar keuze van Feel Goodies vervangen of zorgdragen voor herstel. Bij vervanging verbindt de klant zich reeds nu het (te) vervangen product aan Feel Goodies te retourneren en de eigendom daarvan aan Feel Goodies over te dragen.

5. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Feel Goodies, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen aan het product of dit hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.

6. Indien de door gebruiker verstrekte garantie een product betreft dat door een derde werd gefabriceerd is de garantie beperkt tot de garantie, die door de fabrikant is verstrekt.